REZUMATE

Instrucțiuni de redactare

Vă rugăm sa respectați următoarele cerințe de redactare a rezumatului:

 • articole originale
 • maxim 300 cuvinte;
 • redactat în limba română și în limba engleză;
 • fontul Times New Roman 12, fără aliniat de paragraf sau alte indentări; nu va fi formatat
 • redactare cu diacritice
 • atat autorul cat si coautorul prezentarilor sunt obligati sa se inregistreze la eveniment, completand formularul de inregistrare, iar la observatii, vor mentiona ca sunt autor/coautor al lucrarii – titlul lucrarii.

Rezumatul trebuie să cuprindă:

 • titlul, scris cu majuscule urmat de un rând gol; titlul (inclusiv spațiile) nu poate fi mai lung de 250 de caractere;
 • numele autorilor, scrise pe un rând, respectând ordinea: inițiale prenume (in cazul bărbaților) sau prenume (în cazul femeilor) urmate de nume (nu folosiți titluri profesionale/academice); după lista autorilor se va lăsa un rând liber;
 • afilierea (secție, instituție, oraș, țara), atât a primului autor, cât și a coautorilor;
 • prima literă a fiecărui cuvânt trebuie scrisă cu majusculă;
 • se va insera un rând ce va cuprinde 3 – 5 cuvinte cheie;
 • textul propriu-zis trebuie să respecte structura cunoscută: introducere, material și metode, rezultate, concluzii ((se vor evita formulările de gen “rezultatele vor fi prezentate”); textul trebuie să conțină suficiente detalii pentru a putea justifica concluzia;
 • in cazul prezentărilor film video, rezumatul consta in scurta prezentare nu se acceptă grafice și tabele în rezumat;
 • toate abrevierile vor fi explicate la prima utilizare în text
Termenul limită pentru trimiterea rezumatelor: 15.09.2021.
Rezumatele se trimit pe adresa de e-mail: office@dimas.com.ro
Nu puteţi trimite rezumate înainte de a vă înscrie.
Rezumatele primite până la data de 15 Septembrie 2021 inclusiv vor fi confirmate autorilor de către Comitetul Ştiinţific prin e-mail după data de 20 Septembrie 2021 şi vor fi publicate în volumul de rezumate al Congresului National de Neurostiinte Moderne (volum cu ISSN). Comitetul ştiinţific îşi rezervă dreptul de a accepta sau respinge lucrările propuse şi de a selecta lucrările în vederea prezentării orale sau e-poster.